Else-Marie Jakobsens
bildeteppeutstilling til Kirkefestspillene 2003
i Kristiansand
Med kunstneren selv som omviser.
Foto og web-arbeid: Torvald Slettebø.

                                                                                                                                                                                 Klikk til side  1,   2,   3,   4
                                                                                                                                                               Tilbake til Start
 

Else Marie Jakobsen i Kristiansand har i sin lange og rike kunstnerkarriere skapt mer enn 500 bildetepper. Det sier seg da selv at utstillingen i Christianssands Kunstforening bare kunne få med en liten del av hennes livsverk, som for en stor del består av monumentale offentlige utsmykningsarbeider. Og altertavler, hele 30 altertavler. Og denne internett-serien er så igjen bare et utsnitt av Festspillutstillingen.
Vi tror likevel vi her kan bringe videre et inntrykk av den inderlighet og frodige formidlingsvilje som alltid har preget Else Marie Jakobsen.Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Detalj av altertavle til Fevik arbeidskirke, med motivet Jesus stiller stormen. Fevik ligger ved havet, og har lange tradisjoner når det gjelder båtbygging og fiske, så også av den grunn var det naturlig å velge båten som grunnmotiv, med stevnene formet som kors.

- E


 

         Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Kristusskikkelsen danner selv et kors, og teppet fortsetter oppover i et hvitt garn. Nedover fortsetter teppet i et fiolett garn, som forteller at det gjennom Kristus går fra en fiolett advent oppover til en hvit jul, fra fiolett fastetid til den hvite påsketid.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Utsnitt fra teppet "Men samle eder skatter i himmelen, hvor møll og rust ikke tærer". Til venstre har rusten tært hull i teppet, så renningstrådene står nakne igjen.  Men i den lykkelige himmelen ser vi stjerner, måne, sol -

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

- og engler.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Tre ringer bundet sammen, symboliserer treenigheten, Fader, Sønn og Helligånd.
I bakgrunnen liljer og fugler.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

EMJ laget etter oppdrag tre tepper til Stiftssenteret i Kristiansand. Dette første teppet symboliserer Vest-Agder, med Domkirken i Kristiansand, Mandals store trekirke, og Valle kirke i Sør-Audnedal.  Dekordetaljer er hentet fra Søgne gamle kirke.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Aust-Agder, med Herefos kirke, Valle kirke i Setesdal, og Trefoldighets-kirken i Arendal.  Og skriftstedet binder fylkene sammen: "Salige er de som hører Guds ord og bevarer det".

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Telemark: Heddal stavkirke, Skien kirke, og Bø gamle kirke.  De gode og de onde kreftene symbolisert i henholdsvis djevlehoder og dekorative fargesjatteringer fra gamle kirkemurer.
Englehodet øverst til høyre fra Søgne gamle kirke.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Fra utstilling ved  et kirkejubileum på Alstadhaug. Det var landesorg da Petter Dass døde, og øverst til venstre ser vi de svarte sørgelappene fiskerne sydde inn i seglene.  Korbuen er tatt fra Alstadhaug kirke. Nederst til høyre båten med kors i stevnen, samme motiv som teppet i Fevik kirke.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Til 1000-års kirkejubileum på Island, med motiv fra altertavlen i Oddernes kirke. Runesteinen til høyre interesserte islendingene.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Med detaljer fra Søgne gamle kirke: Engelen til venstre fra altertavlen, til høyre de rosemalte veggene, som var overmalt med grått helt til restaureringen etter krigen.. Nederst motiver fra kirkebenk-dørene.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Fra altertavlens hovedmotiv, Det siste måltid. Johannes, i gode farger, foran Jesus, mens Judas til venstre har fått falske skittengule farger.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Med motiver fra Bykle kirke. Kirkens rosemaling er kommet med. Vi ser altertavlen, og hvit alterduk, og det røde antependiet, og den blå alterringen.

Border fra galleribrystningen.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Blyglassvinduer er malt på de tjukke bjelkeveggene, og dette gjengis her stilisert i teppet.

- E

 

 
 
             Tilbake til  "Museer og samlinger"                     Neste side
 
             Klikk til side  1,   2,   3,   4