Side 3
                                                                                                                                                                            Klikk til side  1,   2,   3,   4
 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

      Øverlands dikt "De hundrede fioliner":
Og engang kommer den hellige natt,

da evighetens sordiner

forvandler den bitreste kval, du har hatt,

til hundrede fioliner.
 -  Til minne om kunstnerens sønn, som ble drept i en trafikkulykke.


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Grete Nash in Memoriam. 1988

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Teppet har tittelen "Vingen".
Kari Christensen in Memoriam. 1997.

- E

 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Minner fra et opphold i Peru, med Else Marie Jakobsens indianske dåpsbarn Else Maria Mamani. Med symboler og tegn fra dåpsattesten utstedt av den katolske kirke i Los Andes.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

"Gråt mitt elskede Peru". Dekorativt teppe med indianske symboler, fra kunstnerens opphold i Andesfjellene i Syd-Anerika i 1987.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Kobberteppet, med Solsjenitsin i fangenskap, bak kobbergitter. Else Marie Jakobsen har alltid vært en engasjert og kjempende kunstner, villig til å våge skinnet for de idealer hun tror på.

- E

 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Til minne om den fryktelige gasskatastrofen i maskinrommet på "Pollo". Ved et uhell ble brannslukningsgassen utløst, og mange omkom. Men det kunne gått enda mye verre, om ikke det hadde vært for brannmannskapenes heltemodige innsats.
Teppet henger på Kristiansand brannstasjon.


- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Skatten "Skoleskipet Sørlandet", som til slutt ble hentet tilbake til Kristiansand.
Eier av teppet: Skipsrederfamilien Hansen Tangen. Vi ser flere generasjoner, nederst hvite skikkelser, fra tidligere år.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

"Skatten som ble borte." Igjen skoleskipet, men her i dekorativ fabulering, med mast og rigg lagt vannrett for komposisjonens skyld. Skattens mynt som metall sydd på teppet. 

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Else Marie Jakobsen arbeider som regel figurativt: Vi kan kjenne igjen motivet, i hvert fall med litt forklaring. Men hun kan også som her arbeide rent dekorativt, ofte da med inspirasjon fra folkekunsten.  Teppemønsteret bygger på den gamle norske åkletradisjonen.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

"Gråt mitt elskede Peru": Et land hvor så mye rakner og går i stykker. Vakker gammel bebyggelse skjemmes av smakløse nybygg. Fattigdom og elendighet overskygger ofte det vakre.

- E


 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

" - hvor rust tærer", fremstilt i rustne farger og nakne hull.  Men så kom løsningen i et senere teppe: "Samle eder skatter i himmelen". 
En serie på tre tepper, som henger i Skovlunder kirke i København

- E

 

 
                Forrige side                 Tilbake til  "Museer og samlinger"                Neste side
 
             Klikk til side  1,   2,   3,   4