Flosta kirke

er en kjent "votivkirke": Den mottok mange gaver. På korskillebjelken står det:
"Af Vrag min Opkomst er 
Af Søe-Folk meest OpHoldet 
Når Søen Her og Der 
Dem Sorrig har Forvoldet".

 

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,  4,   5,   6,   7    8  

Store bilder, med tekst av 
Bjarne Karsten Nenseter,  på  side 8,
.

                                                                        

                                                                                                                
 
 

                                                                                                                                                                 Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

1.-


 

                                                                                                                                                                  Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

2.

-


 

                                                                                                                                                                  Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

3.

-


 

                                                                                                                                                                 Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

4.

-


 

                                                                                                                                                                Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

5.

-


 

                                                                                                                                                                Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

6.

-


 

                                                                                                                                                                Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

7.

-


 

                                                                                                                                                                 Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

8.

-


 

                                                                                                                                                                Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

9.

-


 

                                                                                                                                                                Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

10.

-


 

                                                                                                                                                               Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

11.

-


 

                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

12.

-


 

                                                                                                                                                                Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

13.

-


 

                                                                                                                                                                 Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

14.

-


 

                                                                                                                                                                Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

15.

-


 

          

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side  1,   2,   3,  4,   5,   6,   7