side 2

 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5074

Skøyting på det oppdemte Møllevannet. Gamle Flekkerøvei, som Daniel Isaachsen og Andreas Heyerdal bygget i 1810, ut il sine landssteder . Til venstre Christiansands Bryggeri, i bakgrunnen Topdalsfjorden.

Ice-skating on Møllevann. ”Gamle Flekkerøvei”  - the old road to Flekkerøy  -  was built over the dam by Daniel Isaachsen and Andreas Heyerdal in 1810 to give access to their country residences, 

                                                                                                                               
 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5

Egsveien, nord for det gamle fergestedet.

Egsveien north of the old ferry landing. 


 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 1064

Ved Rundingen, opp Steinkleiva, med Kuholmsveien utenfor bildet til høyre. Hamreheia bak.

At Rundingen, up Steinkleiva, with Kuholmsveien just off the picture to the right. Hamreheia in the background.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5078

Portal til Oscar IIs besøk i Kristiansand 1891.

The archway built for the visit of King Oscar 11 to Kristiansand in 1891,Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5263

Østerveien, i mellomkrigstiden. Til venstre "Busken", ned mot den fremtidige Lovisenlund skole. "Oddemarka" mot høyre.

Østeveien in the inter-war years. “Busken” to the left, and down to the site of the future Lovisenlund school. “Oddemarka” to the right.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5277

Gården Jægersberg. Industrimannen Jægersberg startet på begynnelsen av 1800-tallet møller og papirfabrikk.
Senere barnehjemmet Ebenezer.
                                                                                                                                  

The Jægersberg farm. At the beginning of the 19th century Jægersberg, a local industrialist built mills and a paper factory here.  Later the Ebenezer children’s home.


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5285

Ved Jægesberg.

At Jægersberg Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5419

Sett fra kirken, over torget. Fædrelandsvennen utenfor bildet til venstre.

Taken from the cathedral, over the square. The Fædrelandsvennen building off the picture to the left.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5011

Kristiansand sett fra Møllevannsveien 1880. Kristian IVs gate (til venstre) fortsetter i en sving ut mot Bellevue (til høyre). Katedralskolen øverst til venstre.

Kristiansand seen from Møllevannsveien in 1880. Kristian 1Vs gate (to the left) continues in a bend out towards Bellevue (to the right) ”Katedralskolen” – the cathedral school -  top left.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5011 utsn.

Utsnitt av forrige bilde: Høyslått i byen. Grensen mellom by og land var lenge uskarp. Mørkt tak midt i bildet: Stort hus bygd 1807 av Eidsvoldsmannen Ole Clausen Mørch. Ble senere Carl Johan Minne skole, nå Domus.

Section of the previous picture. Hay-making in town. The transition from town to countryside was vague. Dark roof in the centre of the picture; a large house built in 1807 by Ole Clausen Mørch, a representative at the initial Norwegian parliament at Eidsvold.  Later the premises of Carl Johan Minne school. Now the Domus super-market.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 69

Renneville, nå Møllevannsveien. Bakken ble tidligere kalt "rennebakken". Kanskje etter mønster fra det fine Bellevue ble så Rennebakken til Renneville.
Frelsesarmeens barnekrybbe til venstre.


- Engelsk:  Renneville, now Møllevannsveien. The slope was previouslyn called ”rennebakken” Probably following the pattern of Bellevue, Rennebakken was re-named Renneville. The Salvation Army children’s home to the left.
Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 1008

Æresport og stor stas ved kong Oscar IIs besøk i 1891, ved jernbanens åpning. Hus i sveitserstil.

Archway of honour and marked celebrations on the occasion of the visit of King Oscar 11 at the opening of the railway. The buildings in Swiss style.
Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 1 neg

Markensgaten, med Tollbodgaten på tvers. Gjensidige helt til høyre.

Markensgaten at the crossroads with Tollbodgaten. The Gjensidige building at the far right. 
Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 1 neg utsn.

Nærbilde av samme. Trehuset midt i bildet er nå borte. Der ligger Sparebanken Pluss. Ledningsnettet, både strøm og telefon/telegraf, gikk luftveien, på stolper. Øverst i Markensgate det gamle "Slottet". Navnet Markensgaten: Som fører ut til byens beitemark. Årene etter 1910.

Close-up view of the previous picture. The wooden building at the centre of the picture has since been demolished and is now the site of Sparebanken Pluss. Telephone poles were used to carry electricity and telephone/telegraph overhead cables. At the top of Markensgate  the old “Slottet” building. The name of Markensgate indicates that it lead out to the towns pasture lands. The years after 1910.                       Forrige side                  Tilbake til "Gamle bilder"                   Neste side

 

                       Klikk til side  1,   2,   3,   4