Side 2
                                                                                                                               Klikk på side   1,   2,   3,   4
 
 

Den norske overklasse var, eller ville være, på høyde med tidens europeiske kultur. Og da hørte det med en malerisamling i en stormanns lystgård. Kanskje Bernt Holm som oppkomling overdrev litt, med flere hundre malerier, av heller ukritisk kvalitet.

The Norwegian upper classes were, or would have liked to have been, in touch with European culture of the times. This meant having a collection of paintings in a grand country residence. As an upstart, Bernt Holm tended to overdo things with several hundred paintings, of rather uncritical quality.


 

    Foto: Torvald Slettebø, UiA

Han tapetserte nesten veggene med bilder, og ikke bare i malerisalen.
650 bilder rakk han å samle. De fleste ble solgt etter hans tid, men det er rikelig igjen til salens vegger.
Den praktfulle salen har brutte hjørner, og empiremøbler dekorert med intarsia.


-He practically wall-papered the rooms with paintings, and not just in the painting gallery. All in all he managed to collect some 650 pictures. Most of them were sold after his time, but there are still plenty left decorating the walls.

The magnificent hall has rounded. corners and empire style furniture decorated with inlaid woodwork. 

               Foto: Torvald Slettebø, UiA

England var Bernt Holds viktigste handelsforbindelse, og byggemotene kom derfra, med engelske skyvevinduer, som egentlig ikke egnet seg så godt for norsk klima. Nærmest: Speil med konsollbord mellom vinduene, også motekorrekt.


- The building style originates from England,. Bernt Holm's most important trading connection. However the sash windows were not really suitable for the Norwegian climate. In the foreground the mirror with console table in line with the fashion of the times.     Foto: Torvald Slettebø, UiA

Med unntak av et presteportrett finnes det ikke norske malerier på Gimle. Omkring 1800 var det smått stell med norsk malerkunst, og det var i hvert fall ikke fornemt nok. Motivkretsen var europeisk: Religiøst eller historisk preget.
 

- With the exception of the portrait of the cleryman ,there are no Norwegian paintings at Gimle. Around the year 1800 Norwegian art was going through a poor period and was not really distinguished enough. The themes were from European circles, characterised by religious or historic motives.     Foto: Torvald Slettebø, UiA

Mange av bildene var om ikke direkte kopier, så i det minste gjentakelser av kjente og populære fremstillinger.

Flygelet til høyre er av nyere dato, for salen brukes i dag også til foredrag og intime konserter

- Although many of the pictures are not exact copies, they are in any case repetitions of well-known and popular presentations.

The grand piano to the right is from a later date, since the hall today is also used for lectures and chamber music concerts.     Foto: Torvald Slettebø, UiA

"Tordenskiolds kiste" fra 1604 står i malerisalen, og gjør krav på å være om ikke Tordenskiolds, så i hvert fall eldre enn Kristiansand.

- "Tordenskiolds kiste" (The Tordenskiold chest) from 1604 stands in the painting gallery and claims to be older than Kristiansand itself, if not even owned by Tordenskiold.    Foto: Torvald Slettebø, UiA

Fra flygelet i bakgrunnen går vi inn i den første selskapssalongen
i nyempire stil. Disse rommene har gjennom husets levetid hatt vekslende funksjoner, og i perioder også vært soverom. Derfor har møbleringen endret seg  tilsvarende. Det gjelder hele huset: Møbler er flyttet ut og inn, så bare lite av Bernt Holds opprinnelige interiør er blitt tilbake.


- From the grand piano in the background we enter the first reception room in new-empire style. Down through time these rooms have had different functions in the house, and in certain periods have been bedrooms. The furniture has been changed accordingly. This is also true for the whole house; furniture has been moved in and out so only a little of the original interior from Bernt Holms has been retained.     Foto: Torvald Slettebø, UiA

Men disse bildene i neste salong er Bernt Holm egne: Han var som barn av sin tid naturromantiker og Rousseau-begeistret. Men ennå var ikke norsk natur på moten. Det måtte være utenlandsk.

- These pictures in the next drawing room are evidence of Bernt Holm's character: He was a romantic and an admirer of Rousseau. But still Norwegian landscapes were not the fashion. They had to be from abroad.     Foto: Torvald Slettebø, UiA

Familiegalleri på veggen inn mot første salong. Møblene i blandingsstil, biedermeier og nyrokokko.

- The family gallery on the wall in towards the first drawing-room. The furniture is of mixed style, Biedermeier and new rococco.     Foto: Torvald Slettebø, UiA

Salongens motsatte vegg, med italienske minner. Dette var nemlig i en periode rommet til en av søstrene Arenfeldt som hadde bodd i Italia.

Til høyre et fornemt spinett.

Vi ser inn i ballsalen, og går dit.

- The opposite wall of the drawing room with Italian memories. This is, in fact, a period room of the Arenfeldt sisters who had spent some of their lives in Italy. To the right a distinguished spinet. We now come into the ballroom.     Foto: Torvald Slettebø, UiA

Dette rommet er vel det mest autentisk innredede, med empiremøbler fra Bernt Holms tid: Konsollspeil mellom vinduene, skapsofaer og empirestoler langs veggene. Og ingen ting midt på gulvet, for der skulle det danses.  I bakgrunnen åpne dører inn til gjeste-soverom. Vi går inn til høyre -

- This is the room that is most authentically furnished, with empire style fueniture from Bernt Holm's time: pier glass mirrors between the windows, boxsofas and empire chairs along the walls. And then nothing in the centre of the room as this was for dancing. In the background the doors open out to the guest bedroom and we enter to the right....    Foto: Torvald Slettebø, UiA

- og her er det ikke fullt så staselig. Det som kanskje forbauser oss mest i Gimle-stasen, er hvor primitive de hygieniske fasiliteter opprinnelig var. Men så var man jo heller ikke så renslige den gang.

- and here it is not so magnificent. What we find most puzzling is that in the midst of the Gimle elegance how primitive the toilet facilities were. But cleanliness was not always next to godliness in this period.    Foto: Torvald Slettebø, UiA

Nærbilde av ballsalens sittegruppe, med empiremøbler antagelig snekret i København. Tidstypisk skapsofa, og dekorative urner og maleri.

- A close-up picture of the sitting out group in the ballroom with empire style furniture probably the work of cabinet makers in Copenhagen. The fashion of the age box sofa and decorative urns and paintings.    Foto: Torvald Slettebø, UiA

Ovnen er speisalstøpt for "Gimle" ved Næs Jernværk, men er elles i typisk Napoleon-stil, formet som en egyptisk obelisk. Den står på en sandfylt kasse, som brannsikring. I norske trehus med fyring i alle rom var brannfaren overhengende.

- The oven was specialling cast for Gimle at the Næs Jernværk ironworks, but

 otherwise in typical Napoleon style in the form of an Egyptian obelisc.. It stand in a sand-filled tray because of fire precautions. In Norwegian wooden buildings with heating in each and every room there was always the danger of fire.    Foto: Torvald Slettebø, UiA

Prakt i ballhallens tak: Louis seize lysekrone, som sies å være fra Venezia.

- Elegance under the ceiling of the ballroom. Louis 16th chandelier, which is reputed to have come from Venice 

Forrige side

Tilbake til "Museer og samlinger"            Neste side

          Klikk på side   1,   2,   3,   4,