Side 4
                                                                                                                                      Klikk på side   1,   2,   3,   4
 
 

    Foto: Torvald Slettebø, UiA

Husholderskens stue. I Bernt Holms velmaktsdager var tjenerskapet stort. Noen bodde i kjelleren.

- The housekeeper's drawing room. In Bernt Holm's days of prosperity there were a large number of servants Some  of them lived in the cellars..                Foto: Torvald Slettebø, UiA

Kjøkkenet utenfor spisesalen. Det ble bygget i 1790-årene. Igjen en levende og kontinuerlig utvikling: I korridoren bakerst står moderne kjøleskap, mens vi nærmest har en enkel hverdagsspiseplass.
 

The kitchen off the dining room. It was built in the 1790s. Just again an example of living and continuous develpment. A modern fridge stands in the corridor in the back of the picture, but in the front there is a simple everyday place to eat.    Foto: Torvald Slettebø, UiA

Og to komfyrer, en vedfyrt og en elektrisk. De var begge var i bruk så lenge Titti regjerte. Hun foretrakk den vedfyrte.  Den kokte best, sa hun.

- And there were two ovens, one wood fired, the other electric. They were both in use as long as Titti was in charge. She preferred the wood fired. She said it did a better job.    Foto: Torvald Slettebø, UiA

Det var også fra gammelt et grovkjøkken i kjelleren. Det står ennå.
 

- From olden days there was also a scullery in the cellar. It still exists. 

    Foto: Torvald Slettebø, UiA

Soverommet til Tittis foreldre, Ingerta og Valentin Omdal.
Det var generasjoner som virkelig bodde her, og hadde barn, som lå i vogge. Men om inventaret noen gang har stått akkurat som her, vet vi vel ikke.

- This is the bedroom of Ingerta and Valentin Omdal, Titti's parents. Generations had really been living here and had children lying in the cradle. But we  just don't know whether the same furniture had been stanfing here.     Fra Årbok 2002

Mens de tre ugifte søstrene Arenfeldt bodde på Gimle, leide de i 1860-årene ut det meste av bygningen til en annen fornem familie, nemlig general Grams familie. Her var det den gang fire unge ugifte døtre, hvorav den ene skrev mengder av brev, som forteller oss om livet, og selskapslivet, på Gimle i de dager.

- While the three un-married Arendfeldt sisters lived at Gimle in the 1860s, most of the house was rented out to another distinguished family, that of General Gram. Here there were four un-married daughters and one of them wrote numerous letters desrcribing everyday life and festivities at Gimle in this period.     Fra Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Stor stall, og i Bernt Holms velmaktsdager mange hester. Detter er kanskje omkring 1900 eller senere, i fotografiets barndom: Meget langsom film, så urolige hestehoder er blitt uskarpe.

-A large stable and in Bernt Holm's palmy days numerous horses. This picture dates from aroung 1900 or perhaps a little later, in the childhood of photography. A very slow film so the heads of the the restless horses appear blurred..     Fra Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Familiesamling, kanskje besøk fra Sæbø Gaard. Christian Arenfeldt til høyre. Helt til venstre, med kjennelig mektig skjegg, oberstløytnant Omdal, med sin datter Titti i hvit hatt midtveis mellom far og bestefar.
 

 A family gathering, perhaps a visit from Sæbø Gaard. Christian Arendfeldt to the right. To the far left, from the unmistakable beard, Lieutenant Colonel Omdal, with his daughter Titti in a white hat between her father and grandfather.     Fra Vest-Agder Fylkesmuseums bildearkiv

Christian Arenfeldt i sin residens på Gimle. Inventar og bilder har vekslet, men vi kjenner igjen stamfar Bernt Holm øverst til høyre.
 

-Christian Arendfeldt in his residence at Gimle. The furnishings and the pictures have been changed but the picture of Bernt Holm, his ancestor, is easily recognised to the uppper right.    Foto: Torvald Slettebø, UiA

Titti Arenfeldt Omdal overtok en gård med stram økonomi. Det måtte skaffes inntekter, i tillegg til det som kom inn ved eiendomsalg og byksling.

Hun startet rabarbravinproduksjon.

- Titti Omdal took over an estate with a very tight financial position. New income had to be gained in addition to sale and leasing of property.

She started rhubarb wine production.     Foto: Torvald Slettebø, UiA

"Vinen er norsk, sund og liflig."
 

-"The wine is Norwegian, healthy and delicious.

    Foto: Torvald Slettebø, UiA

Tappemaskinen i kjelleren. Underetasjen er stor og rommelig, og kunne nok egne seg som vinkjeller.
 

-The bottling machine in the cellar. The basement was large and spacious and could well have been suitable for a wine cellar.     Foto: Torvald Slettebø, UiA

Rester som er blitt stående igjen på ei kjellerhylle. Neppe fineste årgang.

-The left-overs  on a cellar shelf. Hardly the very best vintage.
    Foto: Torvald Slettebø, UiA

Bernt Holm ville gledet seg over bøkeparken. En stor og vakker park hørte med til et gods. Og Gimle-parken med arboretet er blant de vakreste.

 

-Bernt Holm would have been delighted with the beech grove. A large and attractive park was an important part of the estate. And the wooded Gimle park is one of the most beautiful.     Foto: Torvald Slettebø, UiA

Han ville også gledet seg over velholdte uthusbygninger, og ridehallen, til høyre. Selv om biler og gressklippere har overtatt etter hestene.

 

-He would also have been deligted with the well-maintained outhouses and riding stables to the right Even though cars and lawn-mowers have taken over from the horses.     Foto: Torvald Slettebø, UiA

Og rosehagene. De er blitt flottere en selv ambisiøse Bernt Holm kunne ha tenkt seg.
 

-And so to the rose garden. This has become more attractive  than even the ambitious Bernt Holm could have imagined     Foto: Torvald Slettebø, UiAForrige side

Tilbake til "Museer og samlinger"  

          Klikk på side   1,   2,   3,   4,