Hånes kirke
 

Arbeidskirke bygget 1986 i mur. 
Arkitekter: Lauvland og Haugen.

Foto og webarbeid: Torvald Slettebø, 
Universitetet i Agder, Seniorsenteret,
sommeren 2009

Tekst kommer senere.Bildebredde beregnet for de nye breiskjermene.
Blir bildet for stort, zoomer du ut slik:
Hold nede Ctrl-tasten og klikk - (bindestrek/minus).
Zoom inn igjen med Ctrl og +

 

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   
                                                                           

                                                                                                                
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

1.

 
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

2.

 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

3.

 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

4.

 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

5.
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

6.
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

7. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

8. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

9. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

10. 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

11.


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

12. 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

13. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

14. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

15. 

          

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

16.


 

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side  1,   2,