Lund kirke, Kristiansand

Oppført i 1987, i tre og mur.
Vinkelbygg med 6-kantet kirkesal.
Arkitekter: Landsverk og Nordbø.
600 sitteplasser. 
Allsidig arbeidskirke, med to saler, kirkestue, dåpsrom, barnehage, kontorer.

Kirkens historie

Byggverket er i mur og tre og har 600 plasser. 
Kirkebygget ble reist etter at den opprinnelige kirken brant natt
til 13. juni 1985.
Det gamle kirkebygget var en ombygd «tyskerbrakke» som ble vigslet i 1958

Arkitekt for ombyggingen var Alv Erikstad. 
Det som skulle være en interimskirke, fikk altså en levetid på 27 år. 
Ved brannen i 1985 ble kirkesalen totalskadd, og altertavlen av Henrik Sørensen gikk også tapt. 
En menighetsfløy og en kontorbygning ble imidlertid reddet fra brannen. 
Kirkeanlegget i dag består altså av en menighetsfløy og en kontorbygning fra 1958, 
og en ny kirkesal med tilstøtende menighetssal og kirkestue fra 1987

Det nye alterbildet «Nattverden» , er laget  i bildevev
av tekstilkunstner Else Marie Jakobsen.

 

Foto og webarbeid: Torvald Slettebø, 
Universitetet i Agder, Seniorsenteret,
sommeren 2009.

 

 

Bildebredde beregnet for de nye breiskjermene.
Blir bildet for stort, zoomer du ut slik:
Hold nede Ctrl-tasten og klikk - (bindestrek/minus).
Zoom inn igjen med Ctrl og +

 


Tilbake til Startsiden

Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,  
                                                                           

                                                                                                                
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

1.

 
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

2.

 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

3.

 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

4.

 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

5.
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

6.
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

7. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

8. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

9. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

10. 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

11.


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

12. 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

13. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

14. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

15. 

          

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side  1,   2,   3,