Side 8

 

Tilbake til Startsiden
Forrige side
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6 7,   8,   9

 


                                                                                                                                                                                                                  
Foto: Sjøforsvaret

106. Minesveipere i Kristiansand.

 

I mars 1945 fikk Marinen som den siste tilvekst fra USA  under krigen fire yard mine sweepers (kyst minesveipere) forkortet YMS. De fikk tilføyet N for 

Norwegian og ble kalt NYMS - klassen.  Under transitt fra Plymouth til Rosyth 7. mai 1945 - dagen før den tyske kapitulasjon -   ble en av sveiperne - NYMS 382 - 

senket av en torpedo fra en tysk u-båt . Bare 10 av besetningen  på 32 overlevde. De tre moderne NYMS-ene drev kontrollsveiping på norskekysten og i 

Skagerrak av de minefelt som tyske minesveipere ble satt til å rydde for miner etter krigen. 

 

 Kilder / referanser: Bok nr 40, nr 43, nr 59

 

In Mars 1945 four US-built new coastal minesweepers of the NYMS-class were delivered  to the Norwegian Navy. During  transit from Plymouth to Rosyth on the 7th of Mai 1945 - 
the day befor the German surrender - NYMS 382 was torpedoed by a German u-boat.  Only 10 sailors of the 32 crew survived the blow that tore the wooden hull into

pieces. With modern sweeps the NYMS-class control-swept the German minefields along the Norwegian coast and Skagerrak, which German sweepers had been ordered to clear 

before they were returned to Germany. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Foto: Sjøforsvaret


107. Rapp-klasse MTB.

 

I etterkrigstiden satset Marinen på et stort antall MTBer. Særlig etter Norges inntreden i NATO var behovet  stort for å bygge et antall billige kampfartøyer til

invasjonsforsvaret og utnytte de store lagere av ex-tyske torpedoer. Ref bilde nr 105. Seks MTBer av Rapp-klassen ble levert til Marinen av AS Westermoen båtbyggeri i 

Mandal i  perioden 1952 - 1956. Konstruktøren var kommandørkaptein Harald Henriksen, MTB-veteran fra Shetlandsavdelingen. Armeringen var 4 torpedoer,

1 Bofors 40mm og 1 Oerlikon 20mm kanon. Fremdrift 4 Pacard bensinmotorer som gav maks fart 41 knop.

Kilder / referanser: Bok nr 44, nr 45, nr 48, nr 59

 

After the 2. world war the Norwegian Navy consentrated on building small, fast going torpedoboats. Thus it was possible to utilize the vast number of ex-German high quality 

torpedoes left in Norway. This became a most important but cheap supplement to the anti invasion force after Norway joined the NATO-alliance in 1949. See piceture no 105. 

 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Foto: Marinen

                                                                                                                                                                                                                                                    

108. Tjeld klasse MTB.

En konkurrerende MTB-type - Nasty - var i 1952 utviklet av Boat Services Ltd og ble etter vellykkede prøver overtatt av det samme byggeverft som bygget 

Rapp-kl.  Den hadde et viktig fortrinn fremfor Rapp-kl ved at den var utstyrt med 4 stk Napier Deltic diesel motorer. I motsetning til bensin,var dieselolje 

tilgjengelig i store mengder i Nord-Norge, og selvsagt var redusert brannfare viktig på  et kampfartøy. Forøvrig var armering og skrogdimensjoner svært like.

I perioden 1960 - 1962 ble det bygget 12 båter av de de nye båtene som fikk navnet Tjeld-klasen.    

Kilder / referanser:  Bok nr 45, nr 48, nr 59

 

A compeditor to the Rapp-class was another Norwegian joint venture project -  Nasty-  developed by Boat Services Ltd.  After successful trials, 12 boats of the new class named 

Tjeld-class were built by the Westermoen shipyard in 1960 - 1962. The great advantage of the Tjeld-class was the Napier Deltic diesel engines. Dimensions, speed and armament 

were more or less the same as the Rapp-class 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Foto: Sjøforsvaret

109. NATO

The North Atlantic Treaty Organisation ble etablert 4. april 1949 som en forsvarsallianse mellom 12 vesteuropeiske og nord amerikanske land. Bakgrunnen

var Sovjetunionens ekspansive politikk overfor Vest-Europa etter 2.verdenskrig. Alliansen bygger på Den nordatlantiske traktat som består av 14

artikler. Den mest sentrale er artikkel 5 som slår fast prinsippet om kollektivt forsvar: Angrep på ett medlemsland er å oppfatte som et angrep på alle.

Orlogskaptein og marinehistoriker Rolf  Tveten har i sin bok Kamp om strategi (bok nr 36), gitt en avslørende beskrivelse av de fundamentale 

omkastninger av det norske forsvarets struktur og prioriteringer som våre politikere fant å måtte akseptere ved medlemskapet i alliansen. Dette rammet 

Norges Sjømilitære forsvar med en langvarig svekkelse.       

Kilder / referanser: Bok nr 36 

 

Norway was among the first 12 countries in Western Europe and North America  that formed The North Atlantic Treaty Organisation - NATO - on April 4th 1949. The bacground 

was Premier Josef Stalin of the Sovjet Union and his  expancive politic in Europe after the 2nd world war. The alliance is based on the The North-Atlantic Treaty comprising 14

articles of wich article no 5 is central. It decides the principle of collective response: Attack on a member of the alliance is conisdered to be an attack against the whole alliance. 

Commander Rolf  Tveten - a  Naval historian, has in his book Dissent on Strategy (Kamp om strategi) revealed how the ballance in Norwegian defence structure was influenced 

by this radical change in strategy. USA demands affected the Norwegian  Navy in a way that caused a long-lasting decay, mostly because domestic political ignorance of naval 

advisers.     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Foto: Bok nr 45,

 

110. Flåteplanen av 1960.

 

I 1960 årene ville de fleste fartøyer i den norske Marinen være mellom femten og tjue år gamle. Under krigen hadde det foregått en rivende

utvikling som ikke var kommet disse fartøyene til gode. I stedet var de nedslitt etter kamphandlinger og marginal tid til vedlikehold. Derfor

ble Flåteplanen av 1960 etablert i et bilateralt samarbeid med USA som en erkjennelse av at forsvaret av NATOs nord flanke var helt avhengig

av norske sjøstridskrefter med en høy standard. Med andre ord var den ensidige vektlegging av hærstyrker som ble påtvunget de europeiske 

allierte, ikke myntet på Norge. Men det ble aldri kjent for norske politikere. Derfor var det nødvendig at USA dekket 50% av kostnadene ved 

en fornyelse som omfattet: 5 fregatter, 2  kystkorvetter, 5 undervannsbåter, 21 kanonbåter og 8 MTBer ( i tillegg ble 12 MTBer bygget for 

norsk regning).     Kilder / referanser Bok nr 36, nr 44, nr 45

 

In the 1950`s the Norwegian Navy - with few exceptions - was sailing ships built during the war. The great technical steps forward in ordnance and electronic equipment during the

war, were only partly included. Years of combat operations and marginal time for maintenance in peacetime had worn out the ships. The 1960 bilateral  US - Norwegian Naval Construction 

Programme was a huge improvement of the overall capasity and efficiency of the Navy. It must be seen as the US acknowledgement of the importance of a strong Norwegian Navy 

on the northern flank of the NATO-alliance. And a corrective to the one-sided priority on landforces that  was imposed on the European allies including Norway. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Foto: Sjøforsvaret

111. Fregatten KNM Narvik

 

Flåteplanen av 1960 omfattet fem fregatter som alle fikk bynavn og ble bygget ved Marinens hovedverft i Karljohansvern. En av disse var KNM Narvik som 

heiste kommando 1966 og strøk kommando i april 2007. Det er  sjeldent at marinefartøyer i moderne tid kan holdes operative i over 40 år. Fregattenes

hovedoppgave var eskorte av forsterkninger til Nord-Norge og suverenitethevdelse i norsk sjøområde. Fregattene hadde flere oppdateringer på sensor og 

våpensiden, men den høye alder var ikke problemfri. KNM Narvik vil bli forsøkt ivaretatt for ettertiden som museumsskip ved Marinemuseet i Horten. 

Opprinnelig armering: 2x doble US-3" kanoner, 1x norsk Terne A/U rakettvåpen,  2x3  A/U torpedoer. Maskineri: 2xBabcock & Wilcox, 1 sett De Laval 

Ljungstrom dobbel reduserte turbiner, 1 propell, 20.000 shp, fart 25 knop. Deplasement: 1450t stdr, 1745t f load. Dim.: 96.6mx11.2x5.3  Besetn.: 151. 

Oppdatering i 1970 og 80 årene omfattet: Nato Sea Sparrow + doppler radar, variabel dybde sonar, 2x Norw. Penguin SSM, (reduksjon en US 3" kanon).

                                      

 

Kilder / referanser: Bok nr 45, nr 46 og nr 59   

 

 

KNM Narvik was one of the five frigates built under the joint US - Norwegian Naval Construction Programme at the Naval Shipyard Karljohansvern, Horten. The frigates were 

built for escort duties and control of  Norwegian sea territory. Only very seldom will naval ships be kept operational for more than 40 years. But now she is  redy to secure 

alongside at the Naval museum in Horten. The original armament was:  2x2 US 3"guns, 1 x Norw.Terne ASW-rocket launcher (6), 2x3 A/S torpedoes. Machinery: 2x Babcock 

& Wilcox, 1 set De Laval Ljungstrom double reduction turbines, 1 shaft, 20.000 bhp. Speed 24, compl. 150. Displacement 1450t stdr. 1745t full load. Dim.: 308x36.7x 17.4.  Mid 

life convertion added Nato Sea Sparrow SAM + doppler radar, towed VD-sonar, and 2x Norw. Penguin SSM (1 US 3" gun less).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      

                                                                                                                                                                                                                                                                     Foto: Sjøforsvaret

 

112. Korvetten KNM Sleipner.                                                                                                                                           

 

I henhold til Flåteplanen av 1960 skulle det bygges 5 mindre eskortefartøyer til kystoperasjoner. De ble opprinnelig benevnt patruljefartøyer, senere 

korvetter. Sleipner var prototypen som skulle følges opp med en serie på 4. Antallet ble redusert til 2 hovedsaklig for å holde den økonomiske rammen 

for flåteplanprosjektet. Begge ble bygget ved Nylands Verksted i Oslo. KNM Sleipner heiste kommando 29. april 1965, den neste KNM Ægir 31. 

mars 1967. Fartøysdata: Depl.600 tonn stdr, 780 fullt utrust. Dimensjoner i meter: 69.4 x 8.3 x 2.7. Kanoner: 1 stk 3" (76mm), 1 stk 40mm L/V. A/U 

våpen: 6 stk mk 32 torpedoer i to trippel affutasjer, Terne III raketter i 6-rørs launcher. Hovedfremdrift: 4 stk Maybach dieselmotorer, to propeller, 

8800 BHK, Fart: Over 20 knop. Besetning: 63.  På grunn av hurtiggående dieselmaskineri og to propeller, var støynivået ødeleggende for sonarsøk. 

Fartøyene var ikke egnet for utaskjærs operasjoner på grunn av dårlig stabilitet. Dette ble allerede klart under prøvetur med prototypen. Etterhvert 

som de nye fregattene ble ferdigstilt, ble korvettene brukt til skolefartøyer.

 

Kilder / referanser: Bok nr 45, nr 46 og nr 59 

 

Under the US/Norwegian construction programme were planned the building of five escorts (corvettes) for littoral warfare, but only 2 completed due to economic shortage. 

KNM Sleipner the prototype, was commissioned April 29. 1965, and followed by KNM Ægir commissioned Mars 31. 1967. Both ships built by Nyland shipyard in Oslo. 

Displ.: 600 tons std, 780 full load. Dimensions in metres: 69,4 x 8.3 x 2.7. Guns: 1 - 3 inch, 1- 40mm A/A.  ASW: 6 - Mk 32 torpedoes in 2 x trippel mountings, Terne Mk III 

rockets in 6 barrel launcher. Machinery: 4 x Maybach diesel engines, twin propellars, 8800 IHP, speed above 20 kts. Complement: 63. Sonar operation was disturbed by the 

diesel engines and high revolution twin screws. Mostly used as trainingships for midshipmen.. 

 

 

 

Foto: Sjøforsvaret. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

113. KNM Kya.

 

Under flåteplanprogrammet ble det bygget 15 undervannsbåter ved Reinstahl-Nordseewerke i Emden i perioden 1964 - 1967. Konstruktør: Ingeniørkontor 

Lybeck. Fartøysdata: Depl. 370 stdr, 435 neddykket.  Dimensjoner i meter: 45.4 x 4.6 x 4.3. Torpedoer 8 stk 533 mm baugrør. Fremdrift: 2 x Maybach 

dieselmotorer, 1200 BHK, elektrisk fremdrift 1500 HK, en propell, fart 17 knop neddykket, 12 knop på overflaten.  Besetning  17

 

Kilder / referanser:   Bok nr 45 nr 46 og nr 59 

 

Under the 1960 US/Norwwegian construction programme were built 15 submarines  by Reinstahl-Nordseewerke in Emden, Germany between 1964 and 1967. Design and constrution: 

IKL, Lübeck, Germany. Displ.: 370 stdr, 435 subm. Dimentions in feet: 149 x 15 x 14. Torpedoes: 8 - 21 inch in bow. Main engines: 2 x Maybach diesels, 1200 bhp surface - 12 kts,  

1500 bhp submerged 17 kts (electric drive). Complement: 17  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Foto: Sjøforsvaret 

114. KNM Alta  

 

I 1953 og 1955 overtok Sjøforsvaret to nye minesveipere av AMS-klassen  fra USA. I perioden 1954 - 55 ble fem av samme klasse bygget ved følgende 

norske verft: Båtservice A/S, Mandal (3 stk), Forenede Båtbyggerier, Risør (1) og Skaaluren Skipsbyggeri, Rosendal (1). I tillegg byttet Norge til seg 3 stk 

av samme klassen fra den belgiske marinen i 1952/53. Alle ble benevnt Sauda-klassen etter den første som ble bygget av Hodgeson Bros. Gowdy & Stevens,

East Boothbay, Maine, USA. Dimensjoner: 333 tonn stdr, 384 full load. Dimensjoner i fot: 144 x 28 x 8.5. Kanoner: 2 x 20mm Oerlikon. Fremdriftsmaskiner:

2 x GM dieselmotorer 880 BHK. Fart 13.5 knop. Sveipeutstyr: Akustisk sveip, magnetisk sveip, mekanisk (wire) sveip. Besetning 38  Det siste fartøy som 

ble tatt ut av operativ tjeneste var KNM  Alta i 1995. I NATO -marinene ble det i alt bygget ca 160 av denne farøysklassen over det amerikanske 

våpenhjelpprogrammet MDAP.

 

Kilder / referanser: Bok nr 43 side 75, nr 46 og nr 59

 

In 1953 - 1955 Norway received two new and modern minesweepers of the AMS-class from USA. They were built by Hodgeson Bros.Gowdy & Stevens, East Boothbay, Maine 

USA. Five more of the same class were built by Norwegian shipyards and three were exchanged with two ocean minesweepers (MSOs) to the  Belgian Navy. All AMS-class had 

same dimentions and standard USN equipment. Displacement: 333 tons stdr, 384 tons full load. Dimentions in feet: 144 x 28 x 8.5. Guns: 2 x 20mm A/A. Main engine: 2 x GM diesels

880 bhp each. Speed 13.5 kts. Sweeps: accoustic, magnetic and mechanic (wire). Complement 38.  KNM Alta was operational for 42 years and will serve as museum for many more 

to come. 160 of the AMS-class minesweepers were built during the US Mutual Defence Assistance Program.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Foto: Sjøforsvaret

 

 

115. Marvika orlogsstasjon.  

 

Kongens verft som lå ved Otras vestre bredd, strøk med i bybrannen i 1892. Det ble da bestemt  at en ny opplagshavn skulle etableres i 

Marvika ved innløpet til Topdalsfjorden. En opplagshavn var som navnet sier, et sted hvor marinens fartøyer ble lagt i opplag den del av 

året de ikke var bemannet. Det var kun i krig og krisetider at marinens fartøyer var utrustet hele året. Ellers ble det drevet øvelser når 

det var nok penger i kassen, og da ble fartyøyene  bemannet for en øvelse eller et tokt. På grunn av den spente politiske situasjon rundt 

århundreskiftet 1800 - 1900, ble forsvaret av Kristiansand forsterket. Til beskyttelse av opplagshavnenm  ble anlagt et kanonbatteri på 

Gleodden og et kontrollerbart minefelt tvers over Topdalsfjorden. Kartet viser bygningsmassen i Marvika under den kalde krigen. 

Marvika orlogsstasjon ble nedlagt i tilknytning til avvikling av de regionale forsvarsorganisasjoner rundt årtusenskiftet. 

 

Kilder / referanser: Bok nr 10 og 43  

The Naval station in Kristiansand was at the end of the 19th century, situated in the town on  the western riverbank of the river Otra. The  great townsfire i 1892, totaly

ruined the infrastructure. It was desided to build the new Naval station at Marvika on the west side of the Topdalsfjord estuary. At the turn of the century 1800 - 1900, 

the political situation between Sweden and Norway was quite tense. A gun battery and controlled minefield were established to protect the new Naval station. At that

time the main objective was to support the Skagerrak armoured gunship squadron with bunkers and other logistics. The naval station was permanently closed down 

together with the regional defence organisations at the turn of the century. 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                              Foto: Kjell Inge Søreide, Fædrelandsvennen

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

116. NATO-øvelsen Blue Game i 1999.   

 

I  den årlige MTB-øvelsen i Skagerrak deltok norske, danske og tyske MTBer. Kaiene langs Gleodden og Romlåsen var overfylte og depotskipene måtte som regel ligge 

til ankers. I NATO hadde den norske marine en ledende rolle i kystoperasjoner med MTBer både med hensyn til taktikk og våpenmateriell. Ikke minst operasjonene fra 

Shetland under verdenskrigen og fortsatt utvikling under den kalde krigen, lå til  grunn for våre ferdigheter og kunnskaper. I NATO ble såkalt littoral warfare tillagt økende 

vekt. Ved videreutviklingen av MTBene til de såkalte kystkorvetter av Skjold-klassen ( 6 fartøyer), ble operasjonsområdet for våre minste kombattante overflatefartøyer 

utvidet i betydelig grad. Denne utviklingen er kompatibel med de senere års utvidelse av det norske sjøterritoriet. 

 

Kilder / referanser: Bok nr 43, nr 48 

 

Marvika naval base was frequently used by national and Nato naval ships. When exercise briefings and debriefings took place, it was crowded along the jetties and even on the bay. Norway had a 

leading role in MTB operations, both in tactics and weapons. Experience from the 2nd  world - war especially the operations on the occupied Norwegian coast -   was of great value when  the 

Navy we had to to evaluate the best way to operate during the cold war, now as defender of the coast.  This knowledge has been used for the construction of a jumbo MTB, the coastal corvette 

of the Skjold-class. Se piceture no 131. This ship of 274 tons displacement is compatible with the expansion of the Niorwegian sea territory.  The coastal corvette of the Skjold-class is the 

Norwegian contribution to the preference  of the littoral warfare in the alliance.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Foto: Sjøforsvaret

117. Sentralverkstedet i Marvika

 

Sentralverkstedet i Marvika huset maskinverksted, elektrikkerverksted, snekkerverksted og lunchrom Televerkstedet lå samme bygning som forsyningsavdelingen. 

Gleoddenkaien ble påbegynt av de tyske okkupanter og klargjort for å operere ubåter. Mot slutten av krigen ble tyske ubåter evakuert fra tyske baser for å ungå 

den allierte lufttruselen over Tyskland. Et tyvetalls ubåter lå  i Marvika  da krigen sluttet.  

 

Kilder / referanser: Bok nr 43

 

The main workshop had departments for engineering-, electrician-, carpenter-, telecommunications and other electronic equipment. The jetty was enlarged by 

the German occupants and modified to operate uboats. In the final stage of world war two, German uboats were evacuated to Norway to avoid the allied 

air-threat. Some twenty uboats surrendered in May 1945 while alongside in Marvika. 

 

                                                                                                                                                                                                              Foto:Sjøforsvaret

 

 

118. Minelager i Kvevika.

 

Kristiansand havn var under den kalde krigen viktig for forsvaret av Sør-Norge. Havnen er isfri og hovedinnløpet kunne raskt stenges ved å legge ut miner i

Oksøgapet. All trafikk kunne da ledes gjennom Vestergapet eller for mindre fartøyer gjennom Randesundet. I Vestergapet var permanenmt utlagt  et  

kontrollerbart minefelt som ble operert fra et fjellanlegg på Flekkerøya og beskyttet av et kanonbatteri samme sted.  Minene til feltet i Oksøgapet lå først lagret

 i Marvika, men måtte flyttes på grunn av den tiltagende bebyggelsen på Sømslandet. I 1986 stod et nytt fjellager klart i Kveviga innerst i Topdalsfjorden. En 

av Hirtshalsfergene var til enhver forhåndsrekvirert til å legge miner. Skinnene lå lagret i Marvika og realistiske øvelser ble utført med nøkkelbesetning tilhørende

rederiet supplert med mobfordelt marinebesetning.

 

Kilder / referanser: Bok nr 43  

 

During the cold war Kristiansand harbour was important for the reception of support and supplies to South Norway from abroad. To protect both the outer and inner harbour,

a minefield would be laid to block the main entrance. A pre-requisitioned local car ferry would be prepared to lay mines on a predetermed state of alert at a few hours notice. 

The narrow secondary entrance to the harbour was open but could be closed by actuating the controlled permanent mine field operated from a near by situated bunker. Both

 minefields were protected by gun batteries to prevent minesweepers to open the harbour.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Foto: Sjøforsvaret

 

119. Bunkringsanlegget på Hisøy. 

 

NATO finansiert bunkringsanlegg på Hisøy ved Arendal. Tanker, pumper og rørledninger lå beskyttet inne i fjellanlegget. Kapasitet: Brenselolje 4 x tanker 

a 4840 m3 , gassolje 4 x tanker a 4840 m3 samt bunnfallstank 100 m3 og 3200 fat smøreolje. Tilsvarende fjellagere var etablert på Odderøya i Kristiansand 

og Homsvika ved Mandal. Anleggene ble i fred drevet komersielt på kontrakt av sivile oljeselskaper, som forpliktet seg til ikke å tappe under 50% 

beredskapsbeholdning. Forsvaret solgte tankanleggene i forbindelse med nedtarpping av virksomheten etter den kalde krigen

 

Kilder / referanser: Bok nr 43

 

 

Oil-depot at Hisøy outside Arendal financed by the  NATO Infrastructure Program. Tanks, pumps and pipelines are inside the mountain. Capasity: Fueloil 4 x 4840 m3 , gasoil 

4 x 4840  m3, setting tank 100 m3 and 3200 drums of lubricating oil.  Similar NATO oil depots were situated at Odderøya in Kristiansand and Homsvika outside Mandal. In 

peacetime the depots were operated on a comercial basis by civilian oil companies. 50 % stock of full tanks at any time was obligatory. The depots were sold  as a consequence

of the reduced requirement from the armed forces. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Foto: Harry Strokkenes

                                                                                                                                                                                                              

 

120. Sjøheimevernet.  

 

 

På bakgrunn av erfaring fra okkupasjonstiden ble Heimevernet opprettet ved Stortingsvedtak i 1946. Først i 1953 ble det ved en Kgl.res. besluttet å opprette et 

Sjøheimevern (SHV). Agder SHV-avsnitt som dekket kysten i Agderfylkene, var oppsatt med 3 SHV-områder med kommandoplasser på Hisøy ved Arendal, 

Krossodden på Flekkerøya (senere på Odderøya) og Valhall ved Farsund. Hvert område var oppsatt med 10 befal og 28 menige og de disponerte til sammen

18 forhåndsrekvirerte havgående fiskefartøyer og større lystfartøyer. I perioden 1980 - 1989 var området i Kristiansand oppsatt med to MTBer av Tjeld-klassen. De 

var bemannet av erfarne vernepliktige befal og hold et høyt beredskapsnivå. Bl.a. skjøt de 4 torpedoer hver i året og holdt derved torpedoverkstedet i Marvika 

oppdatert. For øvrig var områdenes hoveoppgave bevoktning og rapportering av kysten og de viktigste innseilingene. Bildet viser divisjonssjefen, orlogskaptein 

Arnt Hansen, kvartermester Bjarne Knudsen og oberstløytnant Per Magnus, sjefen for HV distrikt 07 Agder.

 

Kilder / referansen: Bok nr 43

 

Based on experience from the 2nd  world war, an organisation - The Home Guard - consisting of small infantry units localy organised and trained, was established in 1946. Their  

object was to secure the mobilization of regular defence forces, depots and  the area to activate the units. A maritime branch - The Sea Home Guard - was established in 1953. The 

main task beeing surveillance and reporting along the coast and the harbour entrances. Command posts were located in Kristiansand, Arendal and Farsund. 18 prerequisitioned 

oceangoing fishingvessels and yachts were at their disposal. In the periode 1980 - 1989 the Kristiansand unit had two torpedoboats under command. The two crews were well 

trained and on a few hours warning time. The Sea Home Guard was an important asset both in war and peacetime.  

 

 

 

      Tilbake til Startsiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      Forrige side
      Neste side
      Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6 7,   8,   9

 

 

    

 

 

      

 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 
 

 

 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

          


                                                                           

 

 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       

      

 

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   


                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


 
 
 
 

                                                                                                                                                                                             


 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          -


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


-