Søndeled kirke
 Den lille stenkirken ble først i 1768 utvidet til korskirke etter at tårnet ble reist i 1752.  


Foto 2007: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder.

Omvisning: Ivar Tormod Eidet
Tekster: Lauritz Paulsen

Side 1  

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6 7,  

Store bilder, Side 7
med tekst av Bjarne karsten Nenseter.                                                                         

                                                                                                                

 

 

SØNDELED KIRKE 
Man kan vanskelig fastslå eksakt når Søndeled kirke ble bygget, men man antar det det kan ha skjedd omkring 1150 – og den hadde den gang navnet: 
Sunnaleidis kirkja. Den er bygd i anglesaksisk stil slik som flere av de gamle steinkirkene på Agder. Den lille stenkirken ble først i 1768 utvidet til korskirke etter at tårnet ble reist i 1752.   

Døpefonten er det eneste av kirkens inventar fra kirkens eldste tid.  Den er av kleberstein og så pass dyp at man kunne senke barna ned i døpefonten slik man gjorde det i ”gamle dager”. I bunnen av døpefonten er det et hull slik at dåpsvannet kunne renne ut uten å komme i forbindelse med noe urent når den hellige handling var avsluttet. Et messingfat gitt av Lauritz toller en gang på 1600-tallet er fremdeles brukt som dåpsfat.   

En gammel ”stol” av ukjent alder finnes også i Søndeled kirke med årstallet 1211 innskåret i ryggen med arabertall. Det har vært innvendt at det i den tid ble brukt latinske tall, mens enkelte likevel hevder at arabertall kan ha vært noe brukt.   

Antependiet – det gamle alterteppet – som henger i kirkeskipet skriver seg fra 1632 og er et klenodium.
Den gamle altertavlen henger nå nede i kirkeskipet. Denne ble i sin tid bekostet av Jens Nilsen på Søndeled og viser nattverden.

På alteret står det 2 flotte, gamle lysestaker gitt av Isach Lauritzen Falch. Isach var den samme person som fikk Risør kirke bygget i 1746-47 og som ga mye inventar til denne kirken.

Et epifatium over presten Christen Svenningsen med familie henger i kirken ved oppgangen til prekestolen.

En bibel fra Christian den III tid ligger fremdeles på kirkens alterbord.

Ole Nilsen Veierholt fra Austre Moland har utført mange treskjærerarbeider i kirkene øst i Agder. Bl.a. har han skåret ut alterrammene til følgende kriker: Dypvåg kirke (1775), Risør kirke (1778), Søndeled kirke (1778) og Austre Moland kirke (1784).

Prekestolen skriver seg fra år 1800.

Orgel ble innkjøpt i 1896 til en pris av kr. 2.000,- og var i bruk fram til 1961 da nåværende orgel ble innkjøpt fra Norsk Orgel og Harmoniumfabrikk.

Kirken fikk elektrisk lys i 1925. Samme år fikk kirken 6 nye lysekroner.

 Risør, 08. september 2008.   
          Lauritz Maartman Paulsen 

                                                                                                                                                                 Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

1.

-


 

                                                                                                                                                                    Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

2.

-


 

                                                                                                                                                                      Foto: Torvald Slettebø,  Universitetet i Agder

3.

-


 

                                                                                                                                                                      Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

4.

-


 

                                                                                                                                                                      Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

5.

-


 

                                                                                                                                                                       Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

6.

-


 

                                                                                                                                                                      Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

7.

-


 

                                                                                                                                                                    Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

8.

-


 

                                                                                                                                                                     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

9.

-


 

                                                                                                                                                                      Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

10.

-


 

                                                                                                                                                                     Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

11.

-


 

                                                                                                                                                                      Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

12.

-


 

                                                                                                                                                                    Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

13.

-


 

                                                                                                                                                              Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

14.

-


 

                                                                                                                                                                    Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

15.

-


 

          

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6 7,