Side 3


 

Tilbake til Startsiden
Forrige side
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9b
                                                                         

 Møvik fort   
                                                     
Leirområde på Møvik                                                                                                                                                                                                                         Foto: Krs Kanonmuseum (031a-mo)

Tysk forlegningsbrakke                                                                                                                                                                                                              Foto: Krs Kanonmuseum ( 031b-ty.forl)

 
 

31. I batteriområdet bygget tyskerne en leir bestående av 15 brakker og 32 bunkere til diverse formål. For øvrig var det i hver kanonstilling en stridsforlegning for betjeningen til selve kanonen. Batteriets totale bemanning er beregnet til 600 mann.

-Møvik fortress (Battery Wara) were bild by the Germans and consisted of 3 (should be 4) 38 centimetre caliber guns. One is kept as a museum and still to be seen. Appox half a mile from Kristiansand. Worth a visit.


Tyske soldater på Møvik ved lageret til  entreprenørfirmaet Klamt. Ut på tur?                                                                                                              Foto: Krs Kanonmuseum (032-ty)

32 . Anlegget på Møvik var meget omfattende. Det ble ledet av Organisasjon Todt og en tysk entreprenør ved navn Hans Klamt. Følgende tall gir et inntrykk av dimensjonene: 53000 m3 fjell sprengt bort, 29 000 m3 betong, 4 km veier, 2,5 km intern jernbane samt 4,3 km vannledninger. Høsten 1941 var arbeidsstokken på ca 1 400 mann og besto av tyskere, nordmenn, dansker og russiske krigsfanger (ca 300). 

-Geman soldiers at Møvik.

 
                                                                                                    Foto:  Krs Kanonmuseum (033-a)

                                               Tyske soldater i sluttet tropp på Møvik under 2.verdenskrig.                                                          Foto: Krs Kanonmuseum (033-b)

33. Den tyske okkupasjonsmakten kunne det med å marsjere, ofte ledsaget av kraftfulle marsjsanger. 

-German soldiers at parade at Vara battery Møvik.

38 cm kanon II Møvik.                                                                                                                                                                                                   Foto: Arvid S. Marthinussen 2006 (034-38k2)

34. Kort tid etter avslutningen av felttoget mot Danmark og Norge begynte tyskernes planarbeid for "stengning" av Skagerrak. En kombinasjon av tungt kystartilleri ved Hanstholm og på Møvik samt et antall sjøminefelt midt i Skagerrak ble løsningen. I juni 1943 ble 3 stk 38 cm kanoner prøveskutt fra Møvik.

-A similar battery were mounted at Hanstholm in Denmark, and together with a sea mine field in the middle the enemy should be denyed access to Skagerrak.

Kanonens bakstykke er imponerende.                                                                                                                                                                            Foto: Arvid S. Marthinussen 2006 (035-baksty)

35. Kanonene på Møvik fikk til å begynne med navnet "Batteri Kroodden". Senere ble navnet endret til "Batteri Vara". Hver kanonbunker hadde gassikring, innlagt vann, toaletter, hovedaggregat, sentralvarme, plass for ammunisjon og forlegning for kanonbetjeningen. Hver kanon hadde jernbaneforbindelse til ammunisjonsbunkerne i batteriets bakre område.

-The gun breeching have impressiv dimensions.

Kanonpuss 8,8cm 1953.                                                                                                                                                                                                                          Foto: Krs Kanonmuseum (036-88)

36. I 1953/54 var beredskapsavdelinger forlagt på fortet, disse besetningene ble utdannet på 8,8 cm batteriet, som lå vest for kanon II. For å komme dit måtte man passere en hengebro. Det opprinnelige formålet med disse kanonene har nok vært luftvernbeskyttelse, men de kunne også brukes mot sjømål.

-Four 8,8 centimetres AA guns at Møvik.

Stereoskopisk avstandsmåler.                                                                                                                                                                                                   Foto: Krs Kanonmuseum (037-av)

37. Gode avstandsmålere er viktig for treffsikkerheten ved artilleriskytinger. I 1950-årene brukte vi ennå en blanding av tyske og engelske hjelmer.

-Optical range finder.

Tysk radar Fumo 214 på Brattåsen, Flekkerøy. Sersjant Sigurd Tangstad i antennen gir et godt inntrykk av dimensjonene.                                                                    Foto: SSD ca 1950 (038-ra)

38. Skytedata ble produsert av en kommandoplass på Høyfjell og en rekke måle/peilestasjoner langs Sørlandskysten fra Justøy i øst til Tånes i vest, samt en radar på Flekkerøya. 

-German radar at Flekkerøya, ment to serve Vara battery. 

Det norske flagget ble heist på Møvik 12.mai 1945.                                                                                                                                                                             Foto: Per G. Knutsen (039-flag)

39. Det var representanter fra Hjemmestyrkene (HS) som foretok flaggheisningen 12. mai 1945. Senere ble HS avløst av en liten styrke kystartillerister under ledelse av fenrik Olav Nesdal.

-Flag hoist 12 of may 1945.

 

Norske kystartillerister overtar.                                                                                                                                                                                                Foto: Kjell Pedersen 1947 (040-no)

40. Etter norsk overtakelse på Møvik gikk det noe tid før Kystartilleriet tok batteriet i bruk. Først i juli 1947 startet norsk utdanning av betjening til 38 cm batteriet. Betegnelsen Møvik fort er fra 1. januar 1951. 

-Nowegian coast artillery personell 1947.

Soldat Kjell Pedersen utenfor en av forlegningsbrakkene på Møvik sommeren 1947.                                                                                                       Foto: Kjell Pedersen 1947 (041-no.sol)

41. I juli 1947 startet utdanningen av betjening til 38 cm batteriet, videre fulgte utdanning på 8,8 cm batteriet. Påfølgende år foregikk rekruttutdanning, repetisjonsøvelser og mobiliseringsøvelser frem til 1. januar 1954, da fortet ble tatt ut av Kystartilleriets oppsetninger.

-Soldiers quarters. 

Norske artillerister betjener her en 40 mm Bofors L 60.                                                                                                                                                      Foto: Krs Kanonmuseum (042-40mf)

42. Innen selve batteriområde var det plassert 14 stk luftvernkanoner av kaliber 20 - 40 mm, vesentlig i det vestlige område. I tillegg var det 8 stk 60 cm lyskastere.

-40 mm Bofors L 60.

Kompani A 1953/54. Kaptein Robert Eichinger var fortsjef. Det var veldig mye snø det året.                                                                                                              Foto: Fotosentralen (043-kpa)

43. Fra 1947 til 1952 gjennomførtes en rekke skarpskytinger med batteriets kanoner - totalt 50 granater fullkaliber pr kanon. Utdanningen til 38 cm batteriet tok slutt i 1953, men fortet var satt i reserve og endelig nedlagt 20. april 1959. To av kanonene er avhendet som skrap. I 1961/62 ble de fleste av brakkene sanert.

-Company A 1953/54 at Møvik.

Forsvarsminister Jørgen Kosmo avfyrer åpningssalutt for Kanonmuseet, assistert av kommandørkaptein Bjørn-Olav Johansen.                                               Foto: Johnny Syversen (044-kosmo)

44. Interessen for å bevare gjenværende 38 cm kanon som museum økte lokalt og blant sentrale myndigheter. I 1984 fenget ideen om et lokalt forsvarsmuseum. Arbeidet med å videreutvikle denne resulterte i etablering av "Stiftelsen Kristiansand kanonmuseum, Møvik" 5.juni 1991. Etter iherdig dugnadsinnsats fra interesserte personer i området kunne Forsvarsminister Jørgen Kosmo åpne Kanonmuseet 5. juni 1993. Museet er blitt en turistattraksjon som i gjennomsnitt har hatt 10-11 000 besøkende hvert år.

-Minister af Defense trigger opening salute for the Museum at Møvik.

Ludmila (tolk), Ivan Korotja og Arvid S. Marthinussen på Flekkerøya 27.8.2004.                                                                                                      Foto: Arvid S. Marthinussen 2004 (045-ivan04)

45. Den russiske krigsfangen Ivan Korotja var på besøk i Kristiansand i november 2001 og august 2004. Han jobbet både på Møvik og Flekkerøya som krigsfange under 2. verdenskrig. 

-Russian prisoner of war back at Møvik in 2004.


På neste side litt om 8,8 cm batteriet på Sumatra.

          

Tilbake til Startsiden
Forrige side
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9b