Side 7  

Tilbake til Startsiden
Forrige side
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9b
                                                                          

                                                                                                                
 
Kystartillerianlegg øst for Kristiansand
 
 

                      Oversikt KA-anlegg i Aust-Agder.                                                                                                                                   Foto: Arvid S. Marthinussen 2003 (091-ost1)

91. Det var mange anlegg i Aust-Agder som hadde kystforsvar som oppgave. I 1945 så vi oss bare i stand til å overta og drifte 5 anlegg. Dette var alle anlegg som den tyske armé etterlot seg, utstyrt med franske 10,5 cm kanoner av type K 332 (f) L 37 Schneider feltkanon modell 1936, maksimal rekkevidde 16 000 meter.

-All the 5 batteries the German Army left us in 1945 in this area east of Kristiansand was equiped with 10,5 cm K 332 french guns, range 16000 metres.

    
                                                           Batteri Justøy
 

Kartskisse Justøy.                                                                                                                                                                                                                 Foto: Arvid S. Marthinussen 2003 (092-ju)

92. Det meste av de fortifikatoriske anlegg er fremdeles synlige her på Justøy.

-Gun sites are marked in red from I - IV. BR = barracks, KO = CP, LK = searchlights. You can still see the sites and severals bunkers.

 

I forbindelse med driften av campingplassen ble denne bygningen reist på grunnmuren til den tyske spisebrakka.                                                      Foto: Arvid S. Marthinussen 2003 (093-spis)

93. Det var satt opp 16 brakker og 4 skur. Batteriet operativt fra 1941 til oktober 1945 da det meste av område ble frigitt. Fra 1961 til ca 1980 drev grunneieren "Skagerrak Camping" her. 

-16 barracks and 12 bunkers. Battery operative from 1941 to 1945. From 1961 the landowner had a camping site here and this house were used in that connection. The house is bilt on the base wall of the kitchen/dining barrack.

 

Kommandoplassen med en kanonstilling i forgrunnen.                                                                                                                                                            Foto: Arvid S. Marthinussen 2003 (094-ko)

94. Batteriet var godt fortifikatorisk utbygget. Hovedbatteriet besto av 4 stk 10,5 cm 332 (f) kanoner og 2 stk 150 cm lyskastere.

-Command Post and a gun site.

 

En av kanonstandplassene.                                                                                                                                                                                             Foto: Arvid S. Marthinussen 2003 (095-stpl)

95. Til bruk i forsvaret av landfronten var det 1 stk 7,5 cm feltkanon, 3 PV kanoner, 5 bombekastere, 6 maskingeværer, 5 mitraljøser, 12 flammekastere, landminer og piggtrådhindre.

-Gun site.

 

Flere bunkere er murt inn i fjell. Disse er godt synlige.                                                                                                                                                      Foto: Arvid S. Marthinussen 2003 (096-mur)

96. I alt 12 bunkere ble bygget og av disse kan fremdeles flere sees. For øvrig hadde tyskerne montert  6 stk narrekanoner rundt om på øya (ref Seekommandant Kristiansand 2. juli 1945). 

-The Germans bilt 12 bunkers. Many of them can still be seen.

 

Lyskasterstilling.                                                                                                                                                                                                                    Foto: Arvid S. Marthinussen 2003 (097-lk)

97. Forsvaret beholdt en sirkelformet tomt på 2,5 dekar rundt kommandoplassen, hvor det var planer om en peilestasjon i forbindelse med Møvik-batteriet, men etter at dette var nedlagt ble resten av område frigitt i 1961. Område er i dag kulturbeite. 

-Searchlight site.


                                                     Batteri Lillesand

Oversiktskart. Rekonstruksjon av grupperingen.                                                                                                                                                            Foto: Arvid S. Marthinussen 2003 (098-kart)

98. Etablert i mai 1941 på Marivold ved Grimstad. I august 1944 flyttet tyskerne kanonene til Lillesand og grupperte dem ut ved vestre Moland prestegård, og tok i bruk en del av bygningene.

-Reconstruction of the gun sites.

På denne sletta ovenfor prestegården var kanonene gruppert.                                                                                                                                        Foto: Arvid S. Marthinussen 2003 (099-sletta)

99. Dette var et hær-kystbatteri med en feltmessig oppstilling uten særlige fortifikasjoner.

-The guns were in this plain.

Vaktmannskaper i 1945 ved frigjøringen.                                                                                                                                                                                Foto: Utlånt av Selma Nilsen (100-332)

100. Batteriet besto av 4 stk 10,5 cm 332 (f) kanoner. 

-Norwegian gards in may 1945.

Nedgang til en bunker (KO-plass)                                                                                                                                                                                      Foto: Arvid S. Marthinussen 2003  (101-ko)

101. Kanonene var gruppert 2-3 kilometer fra kysten uten direkte sikt mot sjømål fra standplassene. Kun 2 stk 20 mm luftvernkanoner. Område frigitt i mars 1946. Lite å se etter anlegget.

-A bunker is left from the Command Post.

                            
                                                      Sandvikodden fort
 

                                                  Batteriområdet på Sandvikodden                                                                                                   Foto: SSD asm 2007 (102-btt.omr)

102. Batteriet anlagt for å sperre hovedinnløpet til Arendal fra syd. Den fortifikatoriske utbyggingen var relativt god. 

-Battery area. Only four sites were used.

Kanon 332 (f) Sandvikodden med tysk betjening.                                                                                                                                                                           Foto: Werner Wernersen (103-332)

103. Først ble det bygget 4 åpne standplasser i hovedbatteriet. Deretter 2 kasematter som 2 av kanonene skulle settes inn i, men bare 1 var montert ved frigjøringen i 1945.

-4 guns 10,5 cm 332 (f), 2 in casemats and to in open sites like this. German crew on photo.

Bakstykke på kanon 331(f). Bilde fra Ny Hellesund.                                                                                                                                                       Foto: Arvid S. Marthinussen 2006 (104-bak998)

104. Av fortifikasjoner forøvrig var det ammo-lagre i fjell, ammo-bunkere, mannskapsbunkere og et ukjent antall nærforsvarsstillinger med løpegraver. I leirområdet var det en mengde brakker for innkvartering av personell og til andre spesielle formål.

-Gun tail with breeching.

75 mm PAK inngikk i strandforsvaret.                                                                                                                                                                                                 Foto: Tore Eggan (105-75mm)

105. Batteriet er forlengst nedlagt, men ikke hele området er frigitt av Forsvaret. 

-75 mm gun for beach defence. Battery disarmed, but Nowegian Armed Forces still keep some of the area.

Neste side Flosta fort.
 

          

Tilbake til Startsiden
Forrige side
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9b